Tjenester

Lime Networks tilbyr kompetanse når du trenger det, og kan påta seg driftsansvar for ditt nettverk. Vi bistår med spesifikasjon, detaljutforming av løsningen og konfigurasjon av nettelementer. Vi kan også bistå i trouble-shooting av kompliserte feilsenarioer.

Tjenester som vi utfører:

– Nettverksdesign

– Turn-key innstallasjon