Løsning for operatører

  • Mobile Backhaul Network for mobilbredbånd

  • Multiservice MPLS/IP transport

  • Fastbredbånds aksessnett

  • DWDM/CWDM transport